Dit document bevat de privacyverklaring van DeKuyperAdviesCentrum. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van DeKuyperAdviesCentrum.

INLEIDING

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

DEKUYPERADVIESCENTRUM

U leest op dit moment de privacyverklaring van 50+ DeKuyperAdviesCentrum.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door DeKuyperAdviesCentrum worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door DeKuyperAdviesCentrum, neem dan gerust contact op!

- DeKuyperAdviesCentrum

- Postbus 14

- 9750 AA Haren

- 06-54325122

- info@dekuyperadviescentrum.nl

- https://www.dekuyperadviescentrum.nl

- KVK-nummer: 60836040

- BTW-nummer: NL 099 169 058 B0I

DOEL GEGEVENS

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door DeKuyperAdviesCentrum. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. CONTACT OPNEMEN

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met DeKuyperAdviesCentrum via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. ANALYTICS

De website van DeKuyperAdviesCentrum verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

3.C. HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

DekuyperAdviesCentrum stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisindeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DeKuyperAdviesCentrum. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

3.D. E-BOOK AANVRAGEN

Via de website DeKuyperAdviesCentrum kunt u een e-book aanvragen. Dit e-book is gericht op kennisindeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DeKuyperAdviesCentrum.

ONTVANGERS

De gegevens die DeKuyperAdviesCentrum ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

4.A. INTERNETBUREAU

De website van DeKuyperAdviesCentrum wordt gehost bij internetbureau Junto Media. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Junto Media.

4.B. ACTIVECAMPAIGN

Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Activecampaign. Dit is een volledig met de GDPR compatible nieuwsbrieventool. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst op de servers van Activecampaign. DeKuyperAdviesCentrum beschikt over een Date Processing Agreement met Activecampaign.

OPSLAGPERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DeKuyperAdviesCentrum, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A CONTACT OPNEMEN

Op het moment dat u contact opneemt met DeKuyperAdviesCentrum via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B ANALYTICS

De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.C HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in DeKuyperAdviesCentrum. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uw namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dekuyperadviescentrum.nl.

BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door DeKuyperAdviesCentrum of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen

 toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar DeKuyperAdviesCentrum. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van DeKuyperAdviesCentrum privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.UW RECHTEN

6.A RECHT OP INZAGE

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij DeKuyperAdviesCentrum zijn vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met DeKuyperAdviesCentrum. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.B RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door DeKuyperAdviesCentrum. Uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij DeKuyperAdviesCentrum zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht om deze te laten wissen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D RECHT OP OVERDRACHT

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij DeKuyperAdviesCentrum zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dienen al uw gegevens te worden overgedragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening worden gebracht.

6.E RECHT OP INDIENEN VAN EEN KLACHT

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat DeKuyperAdviesCentrum niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

6.F RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK (BEZWAAR)

Wilt u niet dat DeKuyperAdviesCentrum uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

PLICHTEN
7.A VERWERKEN VAN GEGEVENS

DeKuyperAdviesCentrum verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B BEHOUDEN VAN GEGEVENS

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mails te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DeKuyperAdviesCentrum de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C DELEN VAN GEGEVENS

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met DeKuyperAdviesCentrum met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

7.D RECHT TOT OPENBAARMAKING

DeKuyperAdviesCentrum behoudt zich het recht voor om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer DeKuyperAdviesCentrum dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DeKuyperAdviesCentrum te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.